Samen veilig | Arbeids- en organisatie advies
Samen veilig

Samen veilig

Ongevallen, conflicten of onduidelijkheid over na te leven regels zijn niet alleen schadelijk voor medewerkers, materieel en het bedrijfsimago. Het schaadt bovendien de effectiviteit van het uit te voeren werk. Wil jij meer grip op (on)veilig gedrag? Zeker weten dat jouw medewerkers met plezier en een gerust hart naar hun werk komen en effectief kunnen presteren? Zie hieronder ervaringen van eerdere opdrachtgevers van Argus & Anthos en de manieren waarop Rob veilig gedrag weet te onderzoeken en verbeteren.

Met Rob hebben wij iemand in huis die op een andere manier kijkt naar onze bedrijfsvoering. Waar wij alles vooral technisch bekijken, geeft Rob, met zijn niet-technische achtergrond, ons andere inzichten in hoe we ons werk beter, veiliger en gezonder kunnen uitvoeren.

Bas TilborghsBas Tilborghs, Production Manager | Yara Sluiskil

Rob weet met zijn enthousiasme en doortastendheid, mensen in beweging te krijgen en veranderingen in gedrag en cultuur tot stand te brengen.

Ronald SimonisRonald Simonis, Hoger veiligheidskundige van EffectVeiligheid
Samen veilig | Veilig gedrag | Veiligheidscultuur

Opdrachten m.b.t. veilig gedrag

De afgelopen jaren heeft Argus & Anthos diverse opdrachten met betrekking tot veilig gedrag uitgevoerd. Een sociaal en fysiek veilige werkplek is essentieel om te presteren met plezier. Opdrachtgevers zijn onder andere Yara, Sonneveld, Meditta, STL, Karakter, Delicia, de Efteling en ThyssenKrupp. Manieren die hij inzet om veilig gedrag te onderzoeken, stimuleren of verbeteren zijn – regelmatig samen met een interne of externe veiligheidskundige – altijd op maat gemaakt voor de opdrachtgever.

Bijvoorbeeld:

 • Safety Awareness Trainingen

 • Verbetertrajecten voor hogere arbeidsveiligheid (veiliger werken, minder ongevallen)

 • Veiligheidscultuurdiagnose

 • Workshops (veilige productiecultuur, praktisch veiligheidsbeleid, verbeteren veilig gedrag)

 • Veilig gedrag op de werkvloer (geen grijze gebieden meer, afspraken naleven)

 • Veilig gedrag voor leidinggevenden

 • Sparringsessies

 • Leertrajecten voor coaches

 • Projectleiding

 • BBS-programma’s

Rob is gecertificeerd Arbeids- en Organisatiedeskundige en VOL-VCA gecertificeerd. Hij werkt zowel zelfstandig als in samenwerking met EffectVeiligheid, Vakmedianet en meerdere interne en externe Arbodiensten.

Samen gezond | Arbeidsgezondheid | Duurzame inzetbaarheid
Arbodienstverlening | Samen gezond | ARBO

Samen gezond

Samen gezond betekent niet alleen minder verzuim, een prettigere werksfeer en betere werkprestaties; het gaat ook over duurzame inzetbaarheid. Door te investeren in fysiek en mentaal gezonde medewerkers investeer je in een duurzame bedrijfsgroei. Argus & Anthos voert onderzoek uit naar werkdruk en werksfeer, stress, de werk-privé-balans en wat er nog meer voor kan zorgen dat medewerkers niet optimaal presteren. Zie hieronder hoe Rob in samenwerking met bedrijfsartsen en andere deskundigen werkt aan het gezond houden van mens en organisatie.

Rob werkt op een positieve en motiverende manier. Als A&O-deskundige brengt hij meer perspectief in complexe, meer omvattende, problematiek. Zo kijken we elk jaar samen hoe het verzuim nog beter beheerst en voorkomen kan worden. Hij weet verbanden te leggen tussen de verschillende probleemgebieden en de mensen die dit kunnen gaan oplossen.

Patrick SucecPatrick Sucec, Zelfstandige bedrijfsarts

Rob is iemand waarmee je goed kan sparren om op een creatieve manier aan de slag te gaan om gedragswijzigingen binnen een organisatie aan te pakken. Verder is hij als adviseur iemand die een goede ondersteuning biedt om te kijken waar de knelpunten zitten binnen een organisatie. Met behulp van zijn TOP-aanpak krijg je als bedrijf heel wat handvatten om concreet mee aan de slag te gaan.

Lesley VermeerssenLesley Vermeerssen, HESQ Manager | Yara Sluiskil
Argus & Anthos | A&O-deskundige | A&O-Advies

Opdrachten m.b.t. arbodienstverlening

Optimale arbeidsprestaties leveren begint met een veilige, gezonde en prettige werksituatie. Net zoals in de topsport: hoe hoger de ambitie, hoe belangrijker de succesvoorwaarden. Presteren vraagt om fysieke en sociale veiligheid. Blijven presteren om fysieke en mentale gezondheid.

Opdrachtgevers voor trajecten m.b.t. arbodienstverlening zijn o.a. Yara, IBM, de Efteling, EffectVeiligheid, SAL Verzuim en Optimaal Werk. Hoe we de uitdagingen aanpakken, is afhankelijk van de situatie.

Denk hierbij aan:

 • RI&E, PMO, verzuimmanagement, VGWM-adviezen

 • Arbeids- en Organisatie-advies op het gebied van Psycho-Sociale Arbeidsbelasting (PSA), werkdruk en ongewenst gedrag

 • Workshops: verzuimmanagement, duurzame inzetbaarheid, gezonde werkdruk, sociaal veilig bedrijf

 • Verzuimtrainingen voor leidinggevenden

 • Workshops Werkdruk aanpakken

Rob is gecertificeerd Arbeids- en Organisatiedeskundige Arbodienstverlening (A&O-deskundige) en werkt daarbij samen met verschillende veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen van interne en externe arbodiensten.

Samen resultaat | Teamontwikkeling |Teambuilding
Samen resultaat | Samenwerking | Teambuildingsessies

Samen resultaat

Is jouw team wel een team? Wordt er helder gecommuniceerd en kent iedereen zijn rol in het geheel? Zijn ieders behoeften en taken duidelijk? Wanneer een ploeg of team niet goed samenwerkt heeft dit een grote invloed op het werkplezier van medewerkers en ook op de veiligheid en de productiviteit. Argus & Anthos onderzoekt de verhoudingen binnen een organisatie, de samenwerking binnen teams en de communicatie binnen een bedrijf om vervolgens een op maat gemaakte aanpak voor te stellen en door te voeren. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen in zijn kracht komt te staan en er prettig en resultaatgericht samengewerkt wordt.

De afgelopen twee jaar hebben wij, mede dankzij Rob, een inhaalslag gemaakt op het gebied van organisatie en samenwerking. We waren zo hard gegroeid dat we onze manier van werken moesten veranderen. Rob daagt uit en denkt mee. Ik zie hem als een teamcoach die met iedereen echt in contact is en met de mensen samen tot concrete resultaten komt.

Marc Tesselaar, Managing Director | OilTanking Terneuzen

Binnen onze organisatie liepen we er tegen aan dat ons team geen team was. Rob heeft eruit getrokken wat werkelijk leeft, waarom het niet lekker liep en ook welke zaken binnen onze bedrijfsvoering echt moesten verbeteren. We zijn die punten met z’n allen gaan aanpakken. Rob liet daarbij ons nadenken over onszelf en heeft ons in nieuwe duo’s laten samenwerken. Toen is het gaan rollen. Eind van het jaar hadden we alle noodzakelijke verbeteringen gerealiseerd en waren we een beter team.

Sjaak Mangold, Manager Operations | OilTanking Terneuzen
Samen resultaat | Gedragsverandering | Teamprestaties | Arbeids- en organisatie advies

Opdrachten m.b.t. organisatie & samenwerking

Samen gezond, samen veilig én samen resultaat. Om te kunnen presteren met plezier is het van belang dat een managementteam, afdeling of ploeg goed samenwerkt. Wat weerhoudt jouw organisatie ervan om samen het gewenste gedrag te vertonen en te presteren met plezier? Hoe zorg je ervoor dat je als team blijft scoren? Diverse opdrachtgevers hebben profijt van Robs deskundige aanpak op het gebied van organisatie & samenwerking, zoals Yara, IBM, OilTanking, Mazon, Shipyard de Donge en Air Liquide.

Werkzaamheden hiervoor omvatten bijvoorbeeld:

 • Verandertrajecten voor betere bedrijfs- en teamprestaties

 • Managementontwikkeling, teamverbetering voor afdelingen en productieploegen

 • Workshops (‘Presteren met plezier’, ‘Teamprestaties in Techniek’)

 • Leiderschapsprogramma’s

 • Optimale ploegenorganisatie

 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek

 • Organisatie-analyse

 • Coaching van leidinggevenden/ directeuren

Rob is met de jaren steeds vaker gevraagd teams beter te laten functioneren. Naast zijn wetenschappelijke achtergrond zet Rob hierbij zijn sportachtergrond in om suboptimaal functionerende (management)teams weer beter te laten presteren.

Samen leren | Organisatieontwikkeling | Reorganisatie
Samen leren | Bedrijfsvoering | Organisatiestructuur

Samen leren

Naast zijn advieswerk deelt Rob ook graag zijn kennis en ervaring. Dit doet hij door trainingen met open inschrijvingen en interne trainingen bij klanten, alleen of in samenwerking met andere deskundigen.

De workshops, trainingen en opleidingen zijn gestoeld op wetenschappelijke inzichten en jarenlange praktijkervaring. De kennis en theorieën worden altijd direct in de praktijk toegepast of besproken aan de hand van praktijkcasussen. Door middel van gesprek, oefeningen en opdrachten ervaren de deelnemers direct het effect van de nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden.

Ook geeft Rob  presentaties, college’s of (delen van) opleidingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • HVK-module Verandermanagement en Human Factors (Gelling Publicing 2020)

 • College Managen van Diversiteit voor post-HBO opleiding voor HR-managers (HAN 2013-2016)

Werkprocessen | Cultuurverandering | Verandertraject

Tijdens de workshop Kloppend Presenteren heb ik de nodige handvaten gekregen om mijn verhaal beter te vertellen. De sfeer tijdens deze training is open en relaxed. Ook is er mogelijkheid om de confrontatie aan te gaan met dat wat je moeilijk vindt. Het uitspreken van je persoonlijke blokkades is bijvoorbeeld geen probleem in de veilige omgeving van de workshop. Tijdens de workshop krijg je veel bruikbare tips waar je direct mee aan de slag kunt.

Met Rob Verkerke en Edith Groenendaal verzorgt onze uitgeverij de module Verandermanagement op HVK niveau, een module van vijf lesdagen. De samenwerking met Rob en Edith is zeer prettig, informeel en enthousiasmerend. Wat zijn wij blij om deze trainers in ons netwerk van de uitgeverij te hebben.

Sipke GellingSipke Gelling, Eigenaar | Gelling Publishing

Het voelt voor mij alsof ik mezelf heb overwonnen. Zowel door het vermogen van Rob en Edith om voldoende veiligheid te creëren, als door een mooi kleine-stapjes-programma aan te bieden, waardoor het presenteren iets luchtigs en leuks kreeg.

Deelnemer, Kloppend Presenteren

Ik heb ervaren dat het verhaal inderdaad al in me zit. En als ik bij dat verhaal blijf, dan klopt het en is het veel minder spannend.

Deelnemer (2), Kloppend Presenteren

Meer informatie of een afspraak maken?