Het PAGO, oftewel het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek roept bij veel werkgevers vragen op. Want wat betekent ‘periodiek’ precies? Het zal wel regelmatig uitgevoerd moeten worden. En betekent ‘ArbeidsGezondheidskundig’ dat het een fysiek medisch onderzoek betreft? Is het dan hetzelfde als het PMO? Is het uitvoeren van een PAGO eigenlijk verplicht? Al die vragen en misverstanden die er heersen over het PAGO leiden af van het dóel van dit onderzoek: duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In deze blog wil ik dus voor eens en voor altijd de vijf meest voorkomende misverstanden over het PAGO ophelderen!

 

Misverstand 1: PAGO en PMO zijn hetzelfde

Het PAGO is iets anders dan het PMO. Het PAGO, het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek volgt op een RI&E. Aan de hand van de risico’s die blijken uit de RI&E voer je dit arbeidsgezondheidskundige onderzoek uit, om na te gaan of er gezondheidsgevolgen zijn.
Het PMO is een Preventief Medisch Onderzoek. Je kunt dit zien als een PAGO-plus. Sommige, vaak grotere bedrijven bieden hun medewerkers een PMO aan als extra service. Het PMO betreft medische onderzoeken die niet gerelateerd zijn aan de specifieke arbeidsrisico’s van de werknemers, zoals het meten van de bloeddruk (ook als dat niet onder de risico’s valt), een hartfilmpje maken of andere algemene medische onderzoeken. Maar ín een PMO zit ook altijd een PAGO. Dus als er een PMO aangeboden wordt, hebben werknemers ook de kans om specifieke arbeidsgezondheidskundige klachten te laten onderzoeken waar ze volgens de RI&E risico op lopen.

Bijvoorbeeld: als uit de RI&E blijkt dat er sprake is van (mogelijk) schadelijk geluid door het werken met zware machines, is het verstandig om in het kader van het PAGO een gehooronderzoek uit te voeren. Bestaan de werkzaamheden vooral uit beeldschermwerk, dan zal uit de RI&E een PAGO voortkomen met daarin een visusmeting (oogmeting) of specifieke vragenlijsten. Maar in een PAGO kan ook Psycho-Sociale Arbeidsbelasting (PSA) onderzocht worden, als er risico’s zijn op zaken als intimidatie, werkstress of discriminatie. Bied je als werkgever een PMO aan, dan kunnen werknemers daarnaast dus ook niet-risicogerelateerde medische onderzoeken laten doen en tips voor hun leefstijl krijgen bij de medische dienst.

 

Misverstand 2: werknemers moeten verplicht deelnemen aan het PAGO

Nee, het is voor medewerkers niet verplicht om deel te nemen aan het PAGO.

Het is voor een werkgever wel verplicht om een PAGO aan te bieden als er bepaalde arbeidsrisico’s zijn die gezondheidsproblemen kunnen geven. In de praktijk is dat bijna altijd wel zo; welke risico’s er in jouw organisatie spelen blijkt uit de RI&E. Als werkgever heb je een zorgplicht. Daarom moet je je medewerkers in de gelegenheid stellen mee te doen aan een PAGO.

Strip samen gezond

Misverstand 3: PAGO bestaat alleen uit lichamelijk medisch onderzoek

Een PAGO kán lichamelijk medisch onderzoek vereisen, maar het hoeft daar niet alleen uit te bestaan. Soms zijn er juist vragenlijsten en/of verdiepende interviews nodig om de nodige informatie te verzamelen over lichamelijke of sociale arbeidsbelasting. Denk aan klachten over beeldschermwerk, werkdruk, sociale of mentale problematiek.

 

Misverstand 4: Een PAGO moet eens in de zoveel jaar plaatsvinden

Net zoals je een RI&E zo vaak moet uitvoeren als nodig om compleet en actueel te zijn, doe je het PAGO zo vaak als nodig. Houd er rekening mee dat je een PAGO regelmatig doet om de resultaten goed te kunnen vergelijken met het vorige PAGO, maar weet ook dat het vaak even duurt voordat maatregelen werken. Wil je meten of maatregelen die je hebt genomen n.a.v. een PAGO resultaten opleveren? Worden de arbeidsgezondheidsrisico’s goed beheerst? Dit kun je meten met een nieuwe PAGO. Dit is in de praktijk meestal eens in de 2 tot 3 jaar, maar kan per organisatie verschillen.
Een ander moment om een PAGO uit te voeren is wanneer er een vernieuwing of verandering plaats heeft gevonden in het bedrijf. Denk aan nieuwe gebouwen, een verhuizing, verandering in werkdruk, nieuwe machines of ander gereedschap. Dan is het verstandig om opnieuw een RI&E uit te voeren waarna je met een PAGO de gevolgen van de nieuwe situatie kunt onderzoeken.

 

Misverstand 5: PAGO is een verplichting die vooral geld kost

Als werkgever is het niet alleen sympathiek maar ook verstandig en zeer waardevol om te investeren in je werknemers. Door een PAGO uit te voeren komt er informatie naar boven over wat er nodig is om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Je krijgt tips hoe je je mensen duurzaam inzetbaar kunt houden of maken. Daarmee kun je uitval door werkgerelateerde gezondheidsklachten voorkomen. Het wordt zo niet alleen duidelijk waar je nog in moet investeren voor verbeteringen, maar ook wat je al goed doet en wat wellicht overbodig blijkt.

Voer je niet alleen een PAGO, maar ook een PMO uit, dan krijgen je medewerkers bovendien informatie en tips over leefstijl en gezondheid. Zo komen jullie ook andere factoren op het spoor die invloed hebben op gezondheid en inzetbaarheid.

Laat regelmatig een PAGO uitvoeren door een arbodienst of arbo-adviesbureau. Het levert waardevolle informatie op waarmee je kunt sturen op duurzame inzetbaarheid van je personeel. Als je zelf de faciliteiten hebt kun je het medische deel zelf onderzoeken. Weet dat je een onderzoeksbureau in zal moeten huren voor het inzetten van vragenlijst-onderzoeken van wetenschappelijke kwaliteit. Zo voorkom je dat je appels met peren vergelijkt of niet de juiste vragen stelt.

Gezond werken met plezier

Gezonde werknemers presteren ook op een gezonde manier. Dat betekent: duurzaam inzetbaar en met plezier. Heb jij nog vragen over het PAGO? Bel of mail me gerust, ik help je graag.