Presteren met plezier

Argus & Anthos

Organisaties zijn constant in ontwikkeling. Als manager of leidinggevende sta je continu voor de uitdaging de sociale en fysieke veiligheid, mentale en fysieke gezondheid van de medewerkers én het bedrijfsresultaat voor ogen te houden.

Argus & Anthos staat voor de twee elementen die elkaar nodig hebben om succesvol een verandering te realiseren binnen een organisatie. In de Griekse mythologie was Argus een reus met 100 ogen op zijn lijf, waarvan er nooit meer dan 2 tegelijk sliepen. Argus staat dus voor oplettendheid, achterdocht en weerstand tegen verandering. Dit is nodig om Anthos in balans te houden. Anthos staat namelijk voor groei, ontwikkeling en vernieuwing. Het betekent “bloem” in het Grieks.

Om het werkplezier, de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bewaken, is een balans vereist tussen gezonde achterdocht (Argus) en enthousiaste vernieuwingsdrift (Anthos).

Argus & Anthos | Organisatieverandering

Samen gezond, samen veilig, samen resultaat!

Rob Verkerke | Organisatiedeskundige & organisatie-adviseur

Rob Verkerke

Rob Verkerke heeft inmiddels 25 jaar ervaring als Arbeids- en Organisatiedeskundige, waarvan 11 jaar zelfstandig als organisatie-adviseur onder de naam Argus & Anthos. Zijn persoonlijke aanpak en stijl zijn gevormd door de sportacademie (ALO Amsterdam) en zijn opleiding Culturele Antropologie (RU Nijmegen en Universiteit Utrecht). Door te onderzoeken wat mensen binnen een bedrijfscultuur beweegt kan hij managers en teams adviseren en begeleiden om succesvol de gewenste ontwikkeling in te zetten. Dit kan zowel met korte, daadkrachtige interventies als met langer lopende verandertrajecten.

Iedereen in zijn kracht, in contact met elkaar en lekker in zijn vel: samen presteren met plezier!

Rob is in 1966 geboren in Haarlem en woont inmiddels alweer ruim 25 jaar in het mooie Nijmegen met zijn twee zoons, vriendin en hond. Zijn eerlijke en directe vorm van communiceren, samen met zijn open en deskundige blik op organisaties, maken zijn advisering waardevol en concreet toepasbaar.

Actuele projecten

RI&E op Corona

RI&E op Corona

Hoogst actueel is het uitvoeren van de RI&E op Corona. Wordt dit nieuwe risico voldoende beheerst? Op dit moment voeren wij een uitgebreid onderzoek samen met andere adviseurs uit bij een groot chemisch bedrijf. We kijken niet alleen naar technische en organisatorische maatregelen om besmetting te voorkomen. Hoe worden de corona-regels in praktijk nageleefd? En volstaan de huidige regels? Wordt er ook tijdens pauzes en storingen voldoende afstand gehouden? Wat vaak vergeten wordt is het risico op PSA (Psycho-Sociale Arbeidsbelasting) door alle veranderingen als gevolg van corona. Zijn de nieuwe regels werkbaar of leveren ze veel stress op? Is er bijvoorbeeld voldoende online-overleg georganiseerd? Is er sprake van technostress nu de werkdag niet meer stopt om half vijf? Hoe zit het met de werk-privé balans bij thuiswerk? Corona is de wereld nog niet uit, dus adviezen volgen voor rsicobeheersing op de korte termijn en voor de langere termijn

Werkgebonden verzuim

Werkgebonden verzuim

Bij een internatonaal Recruitmentbureau is sprake van werkgebonden verzuim volgens de bedrijfsarts. Na overleg met deze klant doen we eerst een aantal interviews voordat we bepalen welke interventies kunnen worden ingezet. Vanuit zowel management als medewerkers is er behoefte aan het verbeteren van organisatie en samenwerking. Lopende het onderzoek vertrekt de grootste klant waardoor een reorganisatie onvermijdelijk is. De resultaten van het vooronderzoek zijn inmiddels gedeeld met het management. Inmiddels is bekend wie ontslagen wordt. Dit vraagt extra voorbereiding voor de sessie voor de medewerkers. Wordt vervolgd!

Meer informatie of een afspraak maken?